מכפלות

עבור קבר משפחתי לשניים, האחד מעל השני באותה חלקת קבר (באישור חברת קדישא ניתן להוסיף נפטרים נוספים) . ניתן להפוך קבר בודד לקבר מכפלה בהוספת נפטר נוסף (עילי).  המצבה במידות 170/70 ס"מ וגובהה ע"פ ההגבלות.