חצי מצבה

עבור קבר ליחיד הקבור עם אדם אחד נוסף באותה חלקת קבר. המצבה במידות 70/70 ס"מ והינה בגודל אחיד.