כפולות

עבור קבר משפחתי לשניים, האחד ליד השני בחלקות קבר צמודות (באישור חברת קדישא ניתן להוסיף נפטרים נוספים). המצבה במידות 170/170 ס"מ וגובהה ע"פ ההגבלות).