מצבות בודדות

עבור קבר ליחיד (באישור חברת קדישא ניתן להפוך קבר יחיד לקבר מכפלה). המצבה במידות 170/70 ס"מ מכל סוג וגובהה ע"פ ההגבלות.